Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Radio u zajednici i za zajednicu dio je projekta kojim se informira javnost i okupljaju suradnici koji će kreirati takav radio. Zamišljen je kao internet portal kroz koji bi se plasirao i radijski sadržaj. Cilj projekta je podizanje svijesti građana o mogućnostima utjecaja građana na lokalnu zajednicu u medijskom prostoru.

Aktivnosti će se odvijati kroz pripremu studija, tribina, okruglih stolova, prezentacija, uključivanja drugih organizacija civilnog društva i osposobljavanja njihovih članova, kreiranja uređivačke politike i stvaranja programa. U zagovaračkom procesu koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva udruga Merlin organizira ciklus radionica i predavanja o radu na community radiju.

Trajanje sufinanciranja projekta je od 01.11.2015 do kraja 2017. Partneri na projektu su Radio Labin i Savez Udruga Rojca kroz projekt Platforme 10 udruga.  U 2018. je radio u zajednici tj. neprofitnu elektroničku publikaciju RADIO ROJC preuzeo Savez udruga Rojc.

Projekt se provodi od 01.07.2015. do 30.06.2016. te je financijski podržan iz fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške preko Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Glavni cilj projekta "Zajedno do škole" je stvaranje jednakih mogućnosti za svu djecu predškolskog uzrasta u gradu Vodnjanu kroz rano usvajanje hrvatskog jezika, razvoj tolerancije i multikulturalnog razumijevanja stanovnika lokalne zajednice spram nacionalnih manjina, posebno onih slabijeg imovinskog stanja, suzbijanja govora mržnje, te samim time jačanja ljudskih prava manjina u ciljanoj zajednici, a sve u svrhu uključivanja i integracije djece i roditelja pripadnika nacionalnih manjina u lokalnu zajednicu. Glavni korisnici projekta "Zajedno do škole" su prvenstveno djeca kojoj hrvatski nije materinji jezik (romska, albanska, bošnjačka), njihovi roditelji i obitelji, te pripadnici većinskog stanovništva i lokalna zajednica, a posredno i šira zajednica.

Projekt : IPA 4.1.2.2.02.01.c36 "Educational integration of Roma children in the town of Vodnjan"

Udruga Merlin je od 22.08.2013. do 21.02.2015. provodila projekt "Integracija romske djece u gradu Vodnjanu u obrazovni sustav Republike Hrvatske" financiran u okviru natječaja Europske komisije iz programa IPA IV komponenta "Razvoj ljudskih potencijala" i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH, te dobila bespovratna sredstva u iznosu od 90,95 % ukupnog iznosa projekta koji je sufinanciran i od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva RH, Istarske Županije - Regione Istriana i partnerskih organizacija. Partneri Udruge Merlin u provođenju projekta su OŠ Vodnjan-SE Dignano, Osnovna škola-Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola i Grad Vodnjan-Dignano - Città di Vodnjan-Dignano.

Projekt se provodi kontinuirano od 2005. do 2016. a usmjeren je prema organizaciji kvalitetnih aktivnosti, integraciji i povećanju socijalnih vještina predškolske i školske djece koja nemaju materijalnih mogućnosti za redovno pohađanje vrtića i vanškolskih aktivnosti, te poticanje volonterskog rada i zapošljavanje nezaposlenih učiteljica i odgajateljica. Projekt se odvija tijekom cijele školske godine u trajanju od 10 mjeseci u gradu Vodnjanu, a aktivnosti se provode u igraonicama i kreativnim radionicama u pet programa:

Udruga Merlin je do 2012. godine provodila radionicu informatike za osobe različite dobi i obrazovanja kojemu je cilj bio osposobiti ih za rad na računalu i tako im omogućiti pristup velikom broju informacija, širenje kruga komunikacije, te veću ravnopravnost na tržištu rada.