Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Problem s kojim se suočava većina hrvatskih i mediteranskih turističkih mjesta je nelegalna prodaja uvezenih i neautentičnih kič predmeta od plastike. Udruga Merlin u sklopu projekta "Kreativnih radionica" od 2005. organizira izložbeno-prodajnu manifestaciju "Izvorni sjaj pulske Arene". Cilj manifestacije je organiziranje legalne prodaje kvalitetnih suvenira ispred pulskog amfiteatra, te poticanje lokalnog stanovništva u sudjelovanju, dizajnu i proizvodnji autentičnih rukotvorina na temu kulturno povijesne baštine grada Pule. Projekt se provodi u suradnji s institucijama i organizacijama koje djeluju na području socijale i zaštite marginaliziranih skupina, Uredom za zdravstvo i socijalu, Uredom za kulturu, Komunalnim redarstvom i Turističkom zajednicom grada Pule.

Manifestacija je otvorena je za sve zainteresirane neprofitne organizacije koje svojom kreativnošću žele doprinijeti ponudi kvalitetne prezentacije kulturno povijesne baštine te osmisliti estetski vrijedne uspomene na grad Pulu.

 • photo14
 • photo14a
 • photo14b
 • photo14c
 • stand01
 • stand02
 • stand03
 • stand04
 • stand05
 • stand06
 • stand07
 • stand08