Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Problem s kojim se suočava većina hrvatskih i mediteranskih turističkih mjesta je nelegalna prodaja uvezenih i neautentičnih kič predmeta od plastike. Udruga Merlin u sklopu projekta "Kreativnih radionica" od 2005. organizira izložbeno-prodajnu manifestaciju "Izvorni sjaj pulske Arene". Cilj manifestacije je organiziranje legalne prodaje kvalitetnih suvenira ispred pulskog amfiteatra, te poticanje lokalnog stanovništva u sudjelovanju, dizajnu i proizvodnji autentičnih rukotvorina na temu kulturno povijesne baštine grada Pule. Projekt se provodi u suradnji s institucijama i organizacijama koje djeluju na području socijale i zaštite marginaliziranih skupina, Uredom za zdravstvo i socijalu, Uredom za kulturu, Komunalnim redarstvom i Turističkom zajednicom grada Pule.