Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

HandMade sajamČlanice i članovi udruge sudjelovali su na izložbeno prodajnoj manifestaciji u Puli sa svojim kreativnim radovima: nakitom od recikliranog materijala, tkanjem i slikama. Atmosfera događaja na sajmu je zabilježena na stranicama radiorojc.net.

http://radio.rojc.eu/iz-rojca/reciklirani-otpad-vedranove-slike-tkalacki-stan/