Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

  • Srednjevjekovni zanati

    Srednjevjekovni zanati

  • Radionice vještina

    Radionice vještina

  • Manifestacije

    Manifestacije

IzložbaOtvorenje izložbe radova korisnika Doma za odrasle osobe Vila Maria i korisnika Dnevnog boravka Susret održano je 19.01.2018 s početkom u 12 sati u Društvenom centru Rojc u prostorima Dnevnog boravka.

Radovi su nastali u sklopu projekta DIZAJN ARTEXTILA financiranog iz Programa javnih potreba grada Pule u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu. Na projektu su sudjelovali korisnici Doma Vila Maria i korisnici Dnevnog boravka Susret na provedbi dviju aktivnosti. Jedna je aktivnost bila radionica šivanja koja se provodila u suradnji s Udrugom za promicanje kreativnosti Merlin, a radionicu je vodila Sofija Apostolovski. Druga je aktivnost bila oslikavanje tekstila koju je vodila Alessandra Benčić. Polaznici su likovnim tehnikama ručnog tiska i batika izradili različite dezene na platnu od kojeg su u radionici šivanja sašili unikatne ukrasne i uporabne predmete.

Izložba je organizirana u Društvenom centru Rojc u trajanju od 19.01.- 23.01.2018.