Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Projekt ZDRAV KAO GRICKO obuhvaća niz radionica i kampanja usmjerenih na djecu predškolske dobi koja nisu obuhvaćena redovitim programom dječjih vrtića a koji u fokus stavlja usvajanje zdravih prehrambenih i higijenskih navika kao temelj općeg zdravlja i unapređenje kvalitete života djece predškolske dobi. Specifični ciljevi su: stjecanje navike uravnotežene prehrane, stjecanje pravilne tehnike pranja zuba, poticanje razvoja samopouzdanja djece, razvijanje vještina komunikacije, suradnje, rješavanja sukoba i timskog rada, poticanje razvoja motorike, osobito ravnoteže i spretnosti u prirodnim oblicima kretanja (hodanje, trčanje, puzanje) te spretnosti u bacanju i gađanju, stimuliranje koordinacije ruku i nogu te fleksibilnosti i gipkosti kralježnice, jačanje krupnih mišićnih skupina te razvijanje fine motorike.

Udruga Merlin od 2016. organizira tematske srednjovjekovne manifestacije u ruralnom području Istre i Liburnije. Ciljevi tih manifestacija su: pokretanje očuvanja kulturno povijesne baštine van turističkih središta; uključivanje sudionika iz lokalne sredine - pokretanje stanovništva kroz kreativnu tematsku priču i oživljavanje zanata; ukjučivanje OPG i LAGa; pokretanje međunarodne suradnje organizacija za oživljenu srednjovjekovnu povijest; razvoj sadržaja manifestacija i aktivnosti; vidljivost u medijima na širem području Istre i Primorsko goranske županije.

Otvorena zagovaračka plaforma Rojc dio je šire platforme - Saveza udruga Rojca, a članice platforme ujedno su i korisnici prostora u DC Rojc. Projekt se bavi društveno kulturnim centrom Rojc kao prostorom polivalentnog tipa sa širokim programskim aktivnostima koji uključuju korisnike i publiku za koju djeluju i koji razvijaju aktivno, djelatno i održivo civilno društvo koje se bavi pitanjima demokracije i aktivno sudjeluje u zajednici. Ciljevi projekta: jačanje sudioničkog upravljanja DC Rojc od strane udruga i korisnika; podizanje razine razvijenosti fizičke infrastrukture za djelovanje organizacija civilnog društva, građanskih inicijativa i građana te za održiviji razvoj centra; podizanje vidljivosti DC Rojc i aktivn osti udruga, jačanje zajedništva, suradnje i komunikacije među udrugama iz DC Rojc.

Članice otvorene platforme: Savez udruga Rojca; Udruga za promicanje kreativnosti Merlin; Udruga Armazonex; Udruga Suncokret - Pula; Udruga Kontakt; Gradska radionica; Čarobnjakov šešir; Jadranska animacija; Odred izviđača pomoraca "Uljanik". Platforma je podržana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva tijekom perioda od jedne do tri godine.

 

Otvorena platforma Rojc >>

Udruga Merlin pokrenula je 2001. projekt cjeloživotnog obrazovanja kojemu su ciljevi:

  • neformalna edukacija u tradicionalnim i umjetničkim zanatima: tečajevi krojenja i šivanja, tkanje, modeliranje, odljevi
  • uključivanje i poticanje samozapošljavanja nezaposlenih osoba, mladih i žena raznih dobnih skupina
  • radno okupacijske aktivnosti za osobe s posebnim potrebama: tkanje, odljevi, izrada suvenira…

U radionicama se korisnicima pristupa individualno ovisno o njihovim mogućnostima i sposobnostima. Polaznici su osobe željne naučiti stare vještine, a osim znanja razvijaju i vlastiti osjećaj vrijednosti i samopouzdanja. Poticanjem kreativnosti i dizajniranjem originalnih rukotvorina njeguje se očuvanje tradicionalnih tekstilnih i umjetničkih zanata. Motivi i predmeti koji nastaju u radionicama su povijesno, kulturološki i estetski sukladni istarskom, hrvatskom i mediteranskom podneblju.

Problem s kojim se suočava većina hrvatskih i mediteranskih turističkih mjesta je nelegalna prodaja uvezenih i neautentičnih kič predmeta od plastike. Udruga Merlin u sklopu projekta "Kreativnih radionica" od 2005. organizira izložbeno-prodajnu manifestaciju "Izvorni sjaj pulske Arene". Cilj manifestacije je organiziranje legalne prodaje kvalitetnih suvenira ispred pulskog amfiteatra, te poticanje lokalnog stanovništva u sudjelovanju, dizajnu i proizvodnji autentičnih rukotvorina na temu kulturno povijesne baštine grada Pule. Projekt se provodi u suradnji s institucijama i organizacijama koje djeluju na području socijale i zaštite marginaliziranih skupina, Uredom za zdravstvo i socijalu, Uredom za kulturu, Komunalnim redarstvom i Turističkom zajednicom grada Pule.