Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Projekt ZDRAV KAO GRICKO obuhvaća niz radionica i kampanja usmjerenih na djecu predškolske dobi koja nisu obuhvaćena redovitim programom dječjih vrtića a koji u fokus stavlja usvajanje zdravih prehrambenih i higijenskih navika kao temelj općeg zdravlja i unapređenje kvalitete života djece predškolske dobi. Specifični ciljevi su: stjecanje navike uravnotežene prehrane, stjecanje pravilne tehnike pranja zuba, poticanje razvoja samopouzdanja djece, razvijanje vještina komunikacije, suradnje, rješavanja sukoba i timskog rada, poticanje razvoja motorike, osobito ravnoteže i spretnosti u prirodnim oblicima kretanja (hodanje, trčanje, puzanje) te spretnosti u bacanju i gađanju, stimuliranje koordinacije ruku i nogu te fleksibilnosti i gipkosti kralježnice, jačanje krupnih mišićnih skupina te razvijanje fine motorike.

Udruga Merlin od 2016. organizira tematske srednjovjekovne manifestacije u ruralnom području Istre i Liburnije. Ciljevi tih manifestacija su: pokretanje očuvanja kulturno povijesne baštine van turističkih središta; uključivanje sudionika iz lokalne sredine - pokretanje stanovništva kroz kreativnu tematsku priču i oživljavanje zanata; ukjučivanje OPG i LAGa; pokretanje međunarodne suradnje organizacija za oživljenu srednjovjekovnu povijest; razvoj sadržaja manifestacija i aktivnosti; vidljivost u medijima na širem području Istre i Primorsko goranske županije.

Otvorena zagovaračka plaforma Rojc dio je šire platforme - Saveza udruga Rojca, a članice platforme ujedno su i korisnici prostora u DC Rojc. Projekt se bavi društveno kulturnim centrom Rojc kao prostorom polivalentnog tipa sa širokim programskim aktivnostima koji uključuju korisnike i publiku za koju djeluju i koji razvijaju aktivno, djelatno i održivo civilno društvo koje se bavi pitanjima demokracije i aktivno sudjeluje u zajednici. Ciljevi projekta: jačanje sudioničkog upravljanja DC Rojc od strane udruga i korisnika; podizanje razine razvijenosti fizičke infrastrukture za djelovanje organizacija civilnog društva, građanskih inicijativa i građana te za održiviji razvoj centra; podizanje vidljivosti DC Rojc i aktivn osti udruga, jačanje zajedništva, suradnje i komunikacije među udrugama iz DC Rojc.

Članice otvorene platforme: Savez udruga Rojca; Udruga za promicanje kreativnosti Merlin; Udruga Armazonex; Udruga Suncokret - Pula; Udruga Kontakt; Gradska radionica; Čarobnjakov šešir; Jadranska animacija; Odred izviđača pomoraca "Uljanik". Platforma je podržana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva tijekom perioda od jedne do tri godine.

Udruga Merlin pokrenula je 2001. projekt cjeloživotnog obrazovanja kojemu su ciljevi:

  • neformalna edukacija u tradicionalnim i umjetničkim zanatima: tečajevi krojenja i šivanja, tkanje, modeliranje, odljevi
  • uključivanje i poticanje samozapošljavanja nezaposlenih osoba, mladih i žena raznih dobnih skupina
  • radno okupacijske aktivnosti za osobe s posebnim potrebama: tkanje, odljevi, izrada suvenira…

U radionicama se korisnicima pristupa individualno ovisno o njihovim mogućnostima i sposobnostima. Polaznici su osobe željne naučiti stare vještine, a osim znanja razvijaju i vlastiti osjećaj vrijednosti i samopouzdanja. Poticanjem kreativnosti i dizajniranjem originalnih rukotvorina njeguje se očuvanje tradicionalnih tekstilnih i umjetničkih zanata. Motivi i predmeti koji nastaju u radionicama su povijesno, kulturološki i estetski sukladni istarskom, hrvatskom i mediteranskom podneblju.

Problem s kojim se suočava većina hrvatskih i mediteranskih turističkih mjesta je nelegalna prodaja uvezenih i neautentičnih kič predmeta od plastike. Udruga Merlin u sklopu projekta "Kreativnih radionica" od 2005. organizira izložbeno-prodajnu manifestaciju "Izvorni sjaj pulske Arene". Cilj manifestacije je organiziranje legalne prodaje kvalitetnih suvenira ispred pulskog amfiteatra, te poticanje lokalnog stanovništva u sudjelovanju, dizajnu i proizvodnji autentičnih rukotvorina na temu kulturno povijesne baštine grada Pule. Projekt se provodi u suradnji s institucijama i organizacijama koje djeluju na području socijale i zaštite marginaliziranih skupina, Uredom za zdravstvo i socijalu, Uredom za kulturu, Komunalnim redarstvom i Turističkom zajednicom grada Pule.