Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

  • Srednjevjekovni zanati

    Srednjevjekovni zanati

  • Radionice vještina

    Radionice vještina

  • Manifestacije

    Manifestacije

Merlin aktivnostiU siječnju smo kreativno započeli tečajem šivanja za početnike u Puli, a u veljači u Poreču u Pučkom učilištu. Od 15. 02.krećemo s jednogodišnjim projektom DIZAJN ARTEXTILA: radno okupacionu radionicu šivanja i tkanja za štićenike Doma za odrasle osobe Vila Marija i Centra za rehabilitaciju Pula koja će se održavati petkom od 9 do 11 h u Rojcu. Redovne radionice šivanja za odrasle početnike i napredne bit će četvrtkom popodne od 16,30 do 20h u sobi br 7. u Rojcu tijekom ožujka.

Kroz projekt Srednjovjekovnih manifestacija pokrenuli smo dvije kreativne radionice za djecu u suradnji s Osnovnim školama koje se održavaju ponedjeljkom na Veprincu i petkom u Kanfanaru, a trajati će do kraja svibnja. U travnju će se održati tečaj šivanja u Opatiji u Mjesnom odboru Tošina. U svibnju se u Rojcu tradicionalno održava radionica oblikovanja u glini RIMSKI OSMJESI na temu kulturno povijesne baštine iz Antike koja traje sve do kraja rujna.

Sudjelovanje na manifestacijama smo započeli s prezentacijama tkanja na uspravnom tkalačkom stanu na Seljačkoj Buni u Stubici, nastavit ćemo na Danima Frankopana na Trsatu, Srednjovjekovnom sajmu Markova na Veprincu i na Dvigradu, Sisku, Klisu, Šišanu, Ribnici, Zelini, Koprivnici.

U lipnju ćemo na Danima Antike i Izvornom sjaju pulske Arene izlagati originalne suvenire izrađene iz prirodnih materijala u lokalnoj sredini, a na lokaciji ispred amfiteatra tijekom cijelog ljeta.